Giełda Transportu

Najnowsze Informacje ze Świata TSL

Firma Transport

Rozwiązanie problemów z kredytami frankowymi może wykraczać poza kompetencje władzy sądowniczej

Pożądane jest, aby sądy powszechne uzyskały od SN jasne wskazówki interpretacyjne w zakresie kredytów frankowych – poinformowała Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska w rozmowie z portalem Prawo.pl. Wskazała na ogromną złożoność tej materii i oceniła, że kompleksowe i optymalne rozwiązanie problemów związanych z tymi kredytami może jednak wykraczać poza kompetencje władzy sądowniczej.