Giełda Transportu

Najnowsze Informacje ze Świata TSL

Firma Transport

Rezygnacja z zakupu jaj klatkowych podwyższa ceny

Koszty poprawy dobrostanu kur powinni także ponosić partnerzy handlowi. Rezygnacja z zakupu jaj klatkowych wymusza bowiem wzrost kosztów produkcji, a co za tym idzie cen jaj. Wyższe ceny jaj musi zaakceptować handel i konsumenci – podkreśla Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz (KIPDiP),