Giełda Transportu

Najnowsze Informacje ze Świata TSL

Logistyka Transport

Przy zezwoleniach na sprzedaż alkoholu ważna jest też ekonomia

Rada gminy musi brać pod uwagę nie tylko cele ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.