Giełda Transportu

Najnowsze Informacje ze Świata TSL

Logistyka Transport

Porozumienia wykonawców ograniczające konkurencję

Zmowa przetargowa prowadzi do sytuacji, w której wykonawcy działający na rynku zaburzają konkurencję, co często skutkuje wzrostem cen i obniżeniem jakości realizowanych świadczeń. Zamawiający mogą walczyć z tego typu porozumieniami wykluczając z postępowania wykonawców, którzy je zawarli.