Giełda Transportu

Najnowsze Informacje ze Świata TSL

Logistyka Transport

Nie zawsze da się prześwietlić konsorcjanta

Dopuszczalne jest samooczyszczenie konsorcjum w postępowaniu o zamówienie publiczne, gdy w błąd wprowadził jeden z konsorcjantów – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w niedawnym orzeczeniu.