Giełda Transportu

Najnowsze Informacje ze Świata TSL

Logistyka Transport

Krajowy Rejestr Zadłużonych – co się zmieni od 1 grudnia?

Każdy zainteresowany będzie miał możliwość zweryfikowania, czy w stosunku do konkretnego podmiotu nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub ogłoszona upadłość, a nawet czy dłużnik nie złożył wniosku restrukturyzacyjnego lub wniosku o ogłoszenie upadłości.