Giełda Transportu

Najnowsze Informacje ze Świata TSL

Firma Transport

Konfederacja Lewiatan: cudzoziemcy lekarstwem na brak pracowników w Polsce

Zdaniem Konfederacji Lewiatan ułatwienie zatrudnienia osobom spoza naszego kraju ma pomóc rozwiązać problem rosnącej liczby wakatów. Organizacja przedłożyła swoje propozycje do projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, zakładające m.in.: wydłużenie okresu zezwolenia na pracę oraz uproszczenie procedur.