Giełda Transportu

Najnowsze Informacje ze Świata TSL

Firma Transport

Firmy mają więcej depozytów niż kredytów. Co z tym zrobią?

Zasoby gotówkowe i depozytowe przedsiębiorstw w Polsce rosną – w reakcji na wysokie transfery publiczne oraz ograniczone inwestycje. A jednocześnie ich zadłużenie wyraźnie spada – w najszybszym tempie od dekady. To sprawia, że prawdopodobnie wciąż bardzo poprawia się płynność sektora przedsiębiorstw, czyli zdolność do obsługi krótkookresowych zobowiązań.