Giełda Transportu

Najnowsze Informacje ze Świata TSL

Logistyka Transport

Czy slogan reklamowy może być chroniony jak znak towarowy

Slogany można zaliczyć do konwencjonalnych oznaczeń odróżniających, które po spełnieniu przesłanek ochrony rejestrowane są przeważnie jako słowne lub słowo-graficzne znaki towarowe.